Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed Type 2 (baksteen met kap)
Bouwjaar 1906
Bouwkundige staat Goed
Onderdeel van de Regionale Collectie Bollenschuren Ja meer info
Oorspronkelijke eigenaar J.H. Veldhuyzen van Zanten Azn
Oorspronkelijke functie holkamer voor Hyacinten
Huidige functie herbestemd tot vergaderruimte voor St. Vrienden van Oud Hillegom + opslag voor appartementen
Monumentenbeschrijving In het Omgevingsplan Buitengebied & Zanderij heeft het gebouw de waarde Middel.
Aantal Bouwlagen 2
Materiaalgebruik gevels Baksteen, gemetseld in halfsteensverband
Dakvorm Zadeldak
Uiterlijk gevels / Regeling Binnenklimaat Enkele Ventilatiedeuren/-ramen, voor natuurlijke ventilatie. Vier ventilatieschachten op de nok.
Opslag en constructie Stellingenschuur
Architectuur, uitstraling Eenvoudige uitstraling
Woning zie HillStat-129-131 (3) Bijbehorende woning op nr. 129; losstaand. Villa Vredehof
Monumentenstatus Karakteristieke Bollenschuur
Onderdeel van een Ensemble Onderdeel van lintbebouwing aan de Stationsweg
Overige bebouwing Stationsweg met lintbebouwing van (voormalige) bollenschuren en kwekerswoningen op de kop van de kavels. Werd wel de "Kalverstraat van de Bollenstreek" genoemd.
(Oorspronkelijke) infrastructuur Zanderijsloten. Gelegen aan Stationsweg naar (vm) station Hillegom, waar overslag van bloembollen op spoor plaatsvond. Station in 2002 heropend.
(Oorspronkelijke) bollenvelden Aan achterzijde bollenvelden tot aan Wilhelminalaan
Overige (historische) landschapselementen Oorspronkelijke verkaveling bollenland (loodrecht op Stationsweg) nog grotendeels in tact. Historisch waardevol bollenlandschap. H ...
meer info
Geef een correctie door

Een impressie van de bollenschuur

Op de kaart