Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

25 jaar CultuurHistorisch Genootschap

06-10-2022
25 jaar CultuurHistorisch Genootschap
Op 5 oktober vierde het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) het 25-jarig jubileum. De Werkgroep Bollenerfgoed, in 1996 opgericht door Museum De Zwarte Tulp, maakt sinds 2006 deel uit van het CHG. Tijdens de jubileumbijeenkomst was er ook aandacht voor het karakteristieke bollenerfgoed van de Bollenstreek.
Op 5 oktober 2022 kwamen een kleine honderd gasten bij elkaar in Streekmuseum Veldzicht in Noordwijk. Ze werden ontvangen in de koestal met koffie en gebak. Daarna verhuisde het gezelschap naar de bollenschuur, waar bestuurslid Piet Goemans iedereen welkom heette. Voorzitter Alfred Pop wierp de vraag op: "Wat zijn onze cultuurhistorische waarden ons waard?" Het CHG maakt zich nog altijd zorgen over het tekortschietend overheidsbeleid rond landschap en erfgoed. Wat weg is, komt nooit meer terug!", waarschuwde hij. Daarna hield Jos Wienen, historicus, oud-burgemeester van Katwijk en oud regiobestuurder van Holland Rijnland, een betoog over het ontstaan van de Bollenstreek. Hij wees op het risico dat anderen over de ruimtelijke ontwikkelingen gaan beslissen als de Bollenstreek niet zelf keuzes voor de toekomst maakt. "Kies wat u belangrijk vindt en wees consistent in dat beleid. Behoud wat je hebt!"
Daarna nam burgemeester Wendy Verkley van Noordwijk het woord om een koninklijke onderscheiding uit te reiken aan CHG-penningmeester Rob Arnold voor al zijn vrijwilligerswerk.