Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

CHG wijst sloop bollenschuur De Wolff in Lisse af

05-02-2019
CHG wijst sloop bollenschuur De Wolff in Lisse af
Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) is fel gekant tegen de voorgestelde nieuwbouw van een woning op de locatie Stationsweg 1-3 en de sloop van de karakteristieke, oude bollenschuur bij hoeve De Wolff. De gemeente Lisse heeft hiertoe een voorontwerp tot wijziging van het bestemmingsplan opgesteld.

In een brief aan de gemeente Lisse wijst het CHG erop dat de locatie, waar de bestemmingswijzing van agrarisch naar wonen wordt voorgesteld, van zeer hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde is. De locatie ligt midden in het open bollenareaal, naast de oude ingang van Keukenhof en tussen de Van Lyndenweg en de Westelijke Omleidingsweg van Lisse. Het CHG wil het wereldwijde, unieke karakter van de Duin- en Bollensreek op deze toplocatie behouden en de landschappelijke waarde juist versterken.

De nieuwe woning zou vlak naast de hoeve De Wolff komen. De hoeve is een gemeentelijk monument, gebouwd in 1603. De nieuwe woning wordt significant groter dan de huidige woning en zou niet langer agrarisch gebonden hoeven te zijn. Het CHG heeft hiertegen een groot aantal bezwaren ingediend.

Bollenschuur De Wolff P1080804 Alfred Pop 50

Het meest omstreden vindt het CHG de voorgenomen sloop van de bollenschuur die in 1908 tegen de oude hoeve is aangebouwd en in 1967 is uitgebreid. “Als de bollenschuur gesloopt wordt en alleen de hoeve De Wolff overblijft is alleen de 17e en 18e eeuw nog zichtbaar”, aldus het CHG in zijn brief. “De geschiedenis van de 19e en 20e eeuw is dan gewist. Daarmee wordt een deel van de wordingsgeschiedenis van de Bollenstreek ontkend. Ook zijn de veranderingen van de bollenschuur als gevolg van ontwikkelingen in techniek en logistiek in de bloembollencultuur dan niet langer meer zichtbaar.”

De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG wil dat de bollenschuur op de gemeentelijke monumentenlijst komt, net als de boerderij. Daarom wil het CHG dat de gemeente zo snel mogelijk de cultuurhistorische waarde van de bollenschuur laat onderzoeken. Dat vraagt de Werkgroep Bollenerfgoed in een brief van 11 februari 2019. 
De brief van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek is mede geschreven uit naam van de Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse en Keukenhof.

Klik hier voor het Persbericht van het CHG 31-01-2019
Klik hier voor de Brief van de Werkgroep Bollenerfgoed 11-02-2019
 

(Leidsch Dagblad, 5 februari 2019)