Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Nieuw plan voor bollenschuur De Wolff in Lisse

13-01-2021
Nieuw plan voor bollenschuur De Wolff in Lisse
Impressie van het nieuwe woongebouw achter boerderij De Wolff, dat is gebaseerd op tekeningen van de bollenschuur uit 1908. (Stol Architecten)
Er is een nieuw plan ingediend voor de bollenschuur De Wolff aan de Stationsweg 1 in Lisse. De bollenschuur achter de boerderij wordt afgebroken maar herbouwd als woongebouw. De nieuwbouw lijkt op de bollenschuur, die in 1909 achter boerderij werd gebouwd.

De Wolff ligt op een unieke locatie in de Duin- en Bollenstreek, midden in het bollenland tussen de Van Lyndenweg en de Westelijke Omleidingsweg. Bloembollenkweker Jac. de Vroomen liet in 1909 de oude koeienstal verbouwen tot bollenschuur. Daarna werd de bollenschuur nog vele malen verbouwd, waardoor het gebouw alle stadia van ontwikkeling van de bloembollencultuur .
Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) verzette zich in 2019 tegen de plannen tot sloop van de bollenschuur en de bouw van een nieuwe woning op het terrein vanwege de cultuurhistorische waarde van het ensemble boerderij plus bollenschuur.

De bollenschuur bleek echter bouwkundig niet meer geschikt om te restaureren en te verbouwen tot woningen. Daarom heeft de eigenaar een nieuw plan laten ontwerpen. Daarin wordt de bollenschuur eveneens gesloopt, maar wordt op de plek van de schuur een replica van het originele pand uit 1909 gebouwd, waarin vier woningen komen. De boerderij is al een gemeentelijk monument; de bollenschuur krijgt straks de status beeldbepalend pand.
Op die manier blijft het beeld van de combinatie boerderij plus bollenschuur behouden en zichtbaar in het landschap. Zo blijft het waardevolle ensemble De Wolff het verhaal vertellen van de ontwikkeling van de bollenteelt, waarbij veehouders overstapten op bloembollenteelt. Het CHG kan zich vinden in deze oplossing.