Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Renovatie en hergebruik landschuurtjes van start

10-08-2020
Renovatie en hergebruik landschuurtjes van start
Slapen aan de rand van de bollenvelden in een gerenoveerd landschuurtje. Met dat doel worden drie landschuurtjes in de gemeenten Noordwijk en Teylingen opgeknapt. Als de vergunningen rond zijn, kunnen ze gebruikt worden als overnachtingsplek voor wandelaars, fietsers en toeristen.

Het project draait om renovatie en hergebruik van drie landschuurtjes op het bollenland. De gebouwtjes, die werden gebruikt om in te schuilen en te schaften, vertellen het verhaal van de landarbeid op het bollenland. Omdat ze tegenwoordig geen functie meer hebben voor het bollenbedrijf, verdwijnen ze in hoog tempo uit het landschap.

Onderdeel van het landschap
Volgens de inventarisatie van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) staan er nu nog 35 landschuurtjes in de Bollenstreek. In het inventarisatierapport staan er 43 beschreven, maar daarvan zijn er sinds 2016 al 8 gesloopt en 1 ingestort. Omdat de landschuurtjes onderdeel zijn van het landschap van de Bollenstreek hebben de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en het CHG, samen met gemeenten in de Bollenstreek, een reddingsproject voor een aantal landschuurtjes opgezet.

Overnachten in landschuurtjes
Als de vergunningen rond zijn, worden dit jaar drie landschuurtjes gerenoveerd en geschikt gemaakt als eenvoudige overnachtingsmogelijkheid, zonder veel luxe. Onder het motto Bulbs & Breakfast kunnen ze dan een alternatieve recreatiemogelijkheid op het platteland bieden voor wandelaars, fietsers en toeristen. Het is de bedoeling de schuurtjes 25 jaar in stand te houden. Het omliggende bollenland mag er geen schade van ondervinden; de bollenteelt blijft voorop staan.

Impressie KCCM3

Voorbeeldfunctie
Eén landschuurtje staat aan de Rijnsburgerweg in Voorhout; de andere twee aan de Leeweg in Noordwijkerhout. De eigenaren van de drie landschuurtjes geven toestemming voor het gebruik van hun eigendom. Zij kunnen de landschuurtjes zelf exploiteren of hiervoor De Beukelaar Groep inschakelen. Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) bewaakt de cultuurhistorische waarde van het bollenerfgoed. Het project dient als voorbeeld voor andere eigenaren, zodat die hun landschuurtjes niet meer afbreken, maar nadenken over andere mogelijkheden.

Uitvoeringsovereenkomst
Op 6 maart a.s. is hiervoor een zogenaamde Uitvoeringsovereenkomst getekend tussen GOM, het gemeentelijk Cluster Duin- en Bollenstreek-gemeente en de gemeenten Noordwijk en Teylingen. In die overeenkomst regelen de betrokken partijen de financiering en de onderlinge verantwoordelijkheden rond het project. Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) treedt op als trekker van het project. Het wordt gefinancierd uit het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek, aangevuld met bijdragen van Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Noordwijk en Teylingen en GOM.

(Impressies: KCCM)

Foto Landschuurtje Rijnsburgerweg to no. 25 Voorhout Foto Werkgroep Bollenerfgoed klRijnsburgerweg t.o. no. 25 Voorhout
 
Foto Landschuurtje Leeweg bij no. 19 Noordwijkerhout Foto Werkgroep Bollenerfgoed kl

Leeweg bij no. 19 Noordwijkerhout


Leeweg bij no. 12 Noordwijkerhout