Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Vrienden van het Bollenerfgoed

15-05-2024
Vrienden van het Bollenerfgoed
Dit voorjaar zijn wij een campagne gestart voor het werven van Vrienden van het Bollenerfgoed. Deze bedrijven en organisaties steunen het werk van de Werkgroep Bollenerfgoed.
Er is geld nodig voor advisering en onderzoek, voor ondersteuning van de Werkgroep, voor publiciteit, voor de jaarlijkse Zwarte Tulp Prijs en vele andere activiteiten rond behoud, bescherming en herbestemming van historische bollenschuren.
Als Vriend van het Bollenerfgoed steunt u het werk van de Werkgroep Bollenerfgoed met een jaarlijkse bijdrage.  Wilt u ook Vriend van het Bollenerfgoed worden? Klik dan hier.  
Of neem contact op met onze coördinator, Piet Goemans, tel. 0252-524107 of via e-mail: bollenerfgoed@gmail.com