Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Privacyverklaring

De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG bewaart persoonsgegevens van eigenaren van bollenschuren (naam, adres, telefoon en e-mailadres).
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en zijn niet zichtbaar in de Beeldbank Bollenerfgoed.
U heeft te allen tijde het recht inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.