Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Vrienden van het Bollenerfgoed

De Werkgroep Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) werkt al ruim 25 jaar aan bescherming en herbestemming van het erfgoed van de bloembollencultuur, zodat dit voor de Duin- en Bollenstreek behouden blijft.
In onze folder
 staan al onze activiteiten vermeld. 

Daarbij hebben wij uw steun hard nodig!  Er is geld nodig voor advisering en onderzoek, voor ondersteuning van de Werkgroep, voor publiciteit, voor de jaarlijkse Zwarte Tulp Prijs en vele andere activiteiten.
Als Vriend van het Bollenerfgoed steunt u het werk van de Werkgroep Bollenerfgoed met een jaarlijkse bijdrage. 
Dat kan op twee manieren: u kunt Vriend of Vriend Plus worden.

Vriend:                bijdrage € 100,- per jaar. 

Vriend Plus:      bijdrage € 200,- per jaar.


Vriend worden

Wilt u ons helpen? Word dan Vriend van het Bollenerfgoed. Dat kan door het aanmeldingsformulier Vrienden van het Bollenerfgoed in te vullen en aan ons te sturen.

U kunt ook contact opnemen met onze coördinator, Piet Goemans, tel. 0252-524107 of via e-mail: bollenerfgoed@gmail.com 
Uw gift kan belastingvoordeel opleveren. Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek heeft de ANBI-status. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van uw situatie.

Bollenerfgoed

Vrijwillige bijdrage

Als u ons werk belangrijk vindt, maar de Vriendenstatus u niet goed uitkomt, kunt u natuurlijk ook een vrijwillige bijdrage schenken. U kunt uw gift overmaken op bankrekening: IBAN NL07RABO0141500522 op naam van het CHG Duin- en Bollenstreek, onder vermelding van ‘Vrienden van het Bollenerfgoed'.