Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Jaarverslagen Werkgroep Bollenerfgoed

De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG maakt jaarlijks een jaarverslag waarin al onze activiteiten  worden vermeld. Daarin staat voor welke gebouwen wij dat jaar adviezen hebben gegeven over waardestelling, bescherming, behoud en herbestemming, restauratie, renovatie en  planologische inpassing.
Bovendien is daarin te lezen op welke manieren wij het bollenerfgoed 
onder de aandacht brengen door middel van onderzoeken, lezingen, uitreiking van de Zwarte Tulp Prijs en andere activiteiten. 

U kunt de Jaarverslagen van de laatste jaren hier downloaden: 

Jaarverslag CHG-Werkgroep Bollenerfgoed 2022

Jaarverslag CHG-Werkgroep Bollenerfgoed 2021
Jaarverslag CHG-Werkgroep Bollenerfgoed 2020