Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Zwarte Tulp Prijs 2004 voor bollenschuur in Warmond

Op donderdag 16 december 2004 is voor de tweede keer de Zwarte Tulp Prijs uitgereikt. Ditmaal ging de prijs naar Cees en Siska van Duijn, eigenaren van het woonhuis met aangebouwde bollenschuur aan de Dorpsstraat 19 te Warmond. Zij krijgen de prijs omdat zij het karakteristieke woonhuis en de schuur met behoud van originele details hebben gerestaureerd en voor de schuur een nieuwe bestemming hebben geregeld.

 

Het pand is in 1902 gebouwd voor de Warmondse bollenkweker W.C. Heyl. Het is een schuur met openslaande deuren, bestemd voor natuurlijke ventilatie, zodat de bollen aan de lucht konden drogen. Cees van Duijn kocht het pand in 1999 van diens kleinzoon Frits Heyl en besloot het geheel te restaureren. Van Duijn kreeg van de gemeente Warmond vergunning om in de bollenschuur nog drie woonappartementen te maken. 

Bij de restauratie is rekening gehouden met karakteristieke elementen in het pand. Van Duijn liet bijvoorbeeld alle 36 openslaande ventilatiedeuren precies namaken, evenals de voordeur en het glas in lood in de woonkamer. Een deel van de houten droogstellingen in de schuur is nog intact en wordt door het jonge gezin Van Duijn gebruikt voor opslag.

Bollenerfgoed
Bollenerfgoed

Twee bollenschuren

Het pand in Warmond is niet het eerste woonhuis annex bollenschuur dat door Van Duijn onder handen is genomen. Hij liet in 2000 ook het woonhuis met aangebouwde bollenschuur Nieuw Zomerzorg in Lisse opknappen en voor bewoning geschikt maken, maar verkocht het om zelf in Warmond te gaan wonen. Al met al reden genoeg om Cees van Duijn de Zwarte Tulp Prijs 2004 toe te kennen. 
De jaarlijkse Zwarte Tulp Prijs is in het leven geroepen door de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenschuren van Museum De Zwarte Tulp in Lisse. De Zwarte Tulp Prijs bestaat uit een oorkonde en een schildje 'Monumentale Bollenschuur', dat aan de gevel bevestigd wordt. Daarop staat uitleg over de bollenschuur, zoals bouwjaar, oorspronkelijke eigenaar, of het een monument of beschermd pand is, informatie over de architectuur en andere bijzonderheden.

Oorkonde en schildje

De prijsuitreiking vond plaats in het winnende pand, waar de familie van Duijn de genodigden gastvrij ontving. Joop Zwetsloot, Marca Bultink en Jos Warmenhoven van de projectgroep Bollenschuren gaven een toelichting op het project en de keuze om de prijs dit jaar aan Cees van Duijn te gunnen. Vervolgens onthulde loco-burgemeester A. de Vroomen van Warmond het schildje Waardevolle Bollenschuur op de gevel, samen met de 92-jarige mevrouw Heyl, die haar jeugd doorbracht in het pand. Tot slot overhandigde P. Nijhof van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en lid van de projectgroep, een oorkonde aan het echtpaar Van Duijn.

Voor detailinformatie over deze winnaar van de Zwarte Tulp Prijs klik hier.

Bollenerfgoed