Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Zwarte Tulp Prijs 2011 voor bollenschuur Katwijk aan de Rijn

De negende Zwarte Tulp Prijs is op 17 november  2011 uitgereikt aan Jos van der Valk, eigenaar van de voormalige bollenschuur aan de Rijnstraat 25A in Katwijk aan de Rijn. De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek heeft de Zwarte Tulp Prijs 2011 toegekend aan Jos van der Valk omdat hij de schuur op zorgvuldige wijze heeft gerenoveerd en een nieuwe functie heeft gegeven.

In de familie

Deze bollenschuur is in 1902 gebouwd voor de kwekerij van Martinus van der Valk, die bloembollen teelde op de Zanderij van Katwijk. Het pand aan de Rijn was vier generaties in gebruik voor het bollenbedrijf en hoveniersbedrijf Van der Valk. In 2008 is de schuur, na een grondige renovatie, in gebruik genomen als woning door Jos van der Valk. Op die manier heeft de bollenschuur een nieuwe bestemming gekregen en is behoud voor de toekomst gewaarborgd.

Bollenerfgoed
Bollenerfgoed

Schildje en oorkonde

Tijdens een gezellige bijeenkomst in de bollenschuur overhandigde de Katwijkse wethouder Daan Binnendijk de eigenaar het speciale schildje met de tekst ‘Monumentale bollenschuur’. Dit krijgt een plek op de gevel. De bollenschuur is weliswaar geen gemeentelijk monument, maar staat sinds 2010 wel in de lijst van de Regionale Collectie Bollenschuren.

De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG schonk Van der Valk een oorkonde met een foto van het pand gezien vanaf de Rijn. Zij prezen de zorgvuldige wijze waarop het pand gerestaureerd is, met authentieke materialen en behoud van originele details.

Erkenning

Jos van der Valk is blij dat de gemeente Katwijk uiteindelijk akkoord ging met de woonbestemming, zodat de restauratie van start kon gaan. “De bollenschuur aan de Rijn, waar mijn familie vier generaties lang in heeft gewerkt, is hierdoor behouden gebleven en ik voel deze prijs als een erkenning voor het vele werk dat we eraan hebben besteed.”

Meer informatie over deze winnaar van de Zwarte Tulp Prijs: klik hier.

Bollenerfgoed