Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Monumenten

Vijfentwintig jaar geleden stond er geen enkele bollenschuur op de monumentenlijst. Dankzij de Werkgroep Bollenerfgoed hebben bollenschuren meer aandacht gekregen. Inmiddels telt de Duin- en Bollenstreek 11 Rijksmonumenten en 51 gemeentelijke monumenten onder de bollenschuren. 

Rijksmonumenten

In 1998 heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, op voordracht van de toenmalige Projectgroep Behoud en Herbestemming Oude Bollenschuren, 11 bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek aangewezen als Rijksmonumenten. Het gaat om bollenschuren in Hillegom (1), Lisse (3), Noordwijk (3), Sassenheim (2) en Voorhout (2). 

Bollenerfgoed

Gemeentelijke monumenten

De laatste decennia hebben alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek een gemeentelijke monumentenlijst vastgesteld. Hierop staan ook bollenschuren vermeld. De gemeentelijke monumentenstatus beschermt deze panden formeel tegen sloop of aantasting door ondeskundige verbouwing. In totaal zijn 80 bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek aangewezen als gemeentelijk monument. 
Daarnaast zijn er nog bollenschuren met een zwakkere vorm van bescherming, zoals de Karakteristieke Bollenschuren in de gemeente Hillegom en de Beeldbepalende Panden in de gemeente Teylingen. 

Voor foto's van de rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke bollenschuren in onze Beeldbank: klik hier.

Bollenerfgoed

Overzicht beschermde bollenschuren