Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Bollenerfgoed en landschap

Bollenschuren zijn onlosmakelijk verbonden met het landschap van de Duin- en Bollenstreek. Ze liggen in het karakteristieke zanderijenlandschap, aan de rand van de bloeiende bollenvelden. Ze zijn ook altijd bereikbaar via de weg en via de zandsloten. 

De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed heeft onderzoek gedaan naar de ligging van bollenschuren in het landschap van de Duin- en Bollenstreek. Hieruit blijkt langs welke linten en in welke clusters het bollenerfgoed zich in de afgelopen anderhalve eeuw heeft ontwikkeld. 

Linten en clusters van bollenerfgoed

Het blijkt dat bollenschuren vooral gebouwd zijn in linten die de strandwallen volgen en dat op knooppunten daarvan bollenschuren en kwekerswoningen in clusters bij elkaar staan. Daarbij onderscheiden we Lintbebouwingclusters, Centrumclusters en Buitengebiedclusters.

Rapport

De resultaten van het onderzoek naar de ligging van bollenschuren zijn gebundeld in het rapport Ruimtelijke linten en clusters van Bollenerfgoed (2009). Dit rapport is bedoeld voor beleidsmakers in de regio, zoals bestuurders, medewerkers en adviseurs van de gemeenten in Holland Rijnland, de Greenport Duin- en Bollenstreek, de provincie Zuid-Holland en diverse regionale organisaties. Het rapport Ruimtelijke linten en clusters van Bollenerfgoed is hier te downloaden.
 

Bollenerfgoed
Bollenerfgoed

Het Soldaatje in Voorhout is een cluster van bollenerfgoed

Bollenschuren op de kaart

In 2010 zijn ongeveer 400 bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek ingetekend op kaarten door Bureau Het Vooruitzicht in Delft. 

Gekleurde totaalkaart Bollenschuren op de Topografische ondergrond © Kadaster, Emmen (2009) 
(klik op de afbeelding voor een grotere kaart)

Gekleurde totaalkaart Bollenschuren op de Groen-Blauwe landschapskaart van Holland Rijnland (2009)
(klik op de afbeelding voor een grotere kaart)

Bollenerfgoed in de Cultuurhistorische Atlas

Alle nog bestaande bollenschuren en landschuurtjes zijn vermeld in de Cultuurhistorische Atlas, die wordt bijgehouden door het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Van elke bollenschuur kunt u in de digitale atlas de locatie en een foto vinden.