Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Wat is bollenerfgoed?

Twee eeuwen bloembollencultuur hebben in de Duin- en Bollenstreek hun sporen nagelaten. Bloembollenkwekers en -handelaren veranderden het duingebied in een bloeiend cultuurlandschap. Ze bouwden bollenschuren en exportbedrijven, villa’s en woonhuizen, veilingen en landschuurtjes.

De bloembollencultuur is bepalend geweest voor de sociaal-economische ontwikkeling van de Bollenstreek zoals wij die nu kennen. De bollenfamilies, hun bedrijven en hun medewerkers hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkelingen in de bollenteelt. Bij de vermeerdering en veredeling van soorten, maar ook bij innovaties in techniek en logistiek, in handel en marketing.

Gebouwd erfgoed

Over al die facetten van het bollenvak gedurende de afgelopen eeuwen zijn ook vele verhalen te vertellen, die tot het bollenerfgoed gerekend worden. De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG beperkt zich echter tot het gebouwde bollenerfgoed, omdat de gebouwen onlosmakelijk verbonden zijn met het karakteristieke landschap van de Bollenstreek en omdat bollenschuren uniek zijn voor Nederland. 

Onder het gebouwde bollenerfgoed vallen:

  • Bollenschuren: houten en stenen droog-, opslag- en verwerkingsruimten voor bloembollen, maar ook bedrijfsgebouwen van bollenhandels- en exportbedrijven;
  • Landschuurtjes, zoals schaftschuurtjes, materiaalschuurtjes en stookhuisjes op het bollenland;
  • Woonhuizen en villa’s van bloembollenkwekers en –handelaren en woningen voor het personeel van de bloembollenbedrijven;
  • Overig bollenerfgoed, zoals veilinggebouwen, koelhuizen en gebouwen voor onderzoek en onderwijs.

Wij kijken niet alleen naar de architectuur en de functie van de gebouwen, maar beschouwen ze ook in hun landschappelijke context.

Bollenerfgoed
Een ensemble met allerlei vormen van bollenerfgoed (Tekening Jos Warmenhoven)

Werkgebied

De CHG-Werkgroep beperkt haar werkgebied in principe tot de Bollenstreek in het noorden van de provincie Zuid-Holland, vanaf de Rijn tot aan de provinciegrens met Noord-Holland. Maar af en toe komt ook bollenerfgoed in het gebied tussen Haarlem en Den Haag aan bod.