Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Sinds 1996 spant de Werkgroep Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek zich in voor behoud en herbestemming van historische bollenschuren en ander bollenerfgoed. In de afgelopen 25 jaar heeft de CHG-Werkgroep Bollenerfgoed op allerlei terreinen activiteiten uitgevoerd. Hierdoor is de aandacht voor de bollenschuren en het draagvlak voor behoud ervan flink gegroeid, zowel bij de eigenaren als bij de overheid.

Activiteiten

 • Advisering eigenaren, overheden, aannemers etc. over restauratie en herbestemming
 • Stimulering van aanwijzing van rijks- en gemeentelijke monumenten
 • De Regionale Collectie Bollenschuren samengesteld (Top 100 bollenschuren)
 • Samen met de overheid het Regionaal Bollenschurenbeleid opgesteld
 • Schildjes Monumentale bollenschuur geplaatst op 50 bollenschuren
Piet Goemans in gesprek

Onderzoek

 • Database met foto’s en gegevens over ca. 700 bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek;
 • Onderzoeken naar de cultuurhistorische, bouwkundige, agrarische en juridische aspecten van bollenschuren en een marktanalyse voor  herbestemming (1998)
 • Rapport: Ruimtelijke linten en clusters van bollenerfgoed (2010)
 • Inventarisatie Landschuurtjes in de Bollenstreek (2018-2019)
 • Onderzoek: Gebouwd bollenerfgoed na 1945 (2019-2020)
 • Meer over ons onderzoek vindt u hier
Piet Goemans in gesprek

Publiciteit

 • Zwarte Tulp Prijs: jaarlijkse prijs voor eigenaren die hun bollenschuur op zorgvuldige wijze hebben behouden of een nieuwe functie hebben gegeven (sinds 2003)
 • Bekendheid geven aan bollenerfgoed d.m.v. lezingen, excursies en exposities
 • Website www.bollenerfgoed.nl
   

Boeken over bollenerfgoed en landschap

 • Beelden van Bollenschuren (1998)
 • Nieuw leven voor oude bollenschuren (2006)
 • Fietsen langs bollenerfgoed (2009)
 • De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur (2015)
 • Meer over onze publicaties vindt u hier.
Piet Goemans in gesprek

Samenstelling Werkgroep Bollenerfgoed

De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG bestaat uit actieve Bollenstrekers met kennis van de bloembollensector, architectuur, geschiedenis, landschap en ruimtelijke ontwikkelingen.
Leden: Piet Goemans (voorzitter), Rob Arnold, Gijs Braakman, Marca Bultink, Nico van der Poel, Rutger van Rijn en Ruud Zandbergen. Daarnaast kunnen we een beroep doen op Joop Zwetsloot, Jos Warmenhoven en Jos van Rooden. 
De Werkgroep vergadert in gebouw De Vergulde Zwaan, gevestigd in een bollenschuur uit 1923 in Lisse. 

Bollenerfgoed