Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Herbestemming

Het gaat goed met het herbestemmen van bollenschuren. Steeds meer gemeenten zijn bereid een vergunning af te geven voor een andere functie voor bollenschuren. De meeste schuren krijgen een nieuwe bestemming als woning, maar ook functies als kantoor, kleinschalig bedrijf, verblijfsrecreatie en andere bestemmingen zijn mogelijk. Op die manier blijven steeds meer bollenschuren behouden voor het nageslacht. 

Herbestemming is de beste manier om bollenschuren en ander bollenerfgoed te behouden. Een aanwijzing tot monument alleen biedt nog geen zekerheid dat de bollenschuur ook daadwerkelijk behouden blijft, want een gebouw zonder functie heeft weinig overlevingskansen. Met een nieuwe, rendabele functie krijgt een bollenschuur een tweede of soms derde leven.

Nieuw leven voor oude bollenschuren

In het verleden zijn al veel bollenschuren omgebouwd tot bedrijfsruimte, maar daarbij werd de schuur vaak onherstelbaar beschadigd door bouwkundige ingrepen. Tegenwoordig gunnen steeds meer eigenaren hun bollenschuur een tweede leven zonder daarbij het karakter van de bollenschuur aan te tasten. Er zijn ook steeds meer mensen die in een bollenschuur willen wonen of er een kantoor of kleinschalig bedrijf in willen vestigen. 
De belangstelling voor herbestemming is groot en het klimaat voor herbestemming is gunstiger dan ooit, nu we creatief moeten zijn met de schaarse ruimte in de Bollenstreek. Bovendien is er steeds meer aandacht voor cultuurhistorie en groeit het besef dat we rekening met ons erfgoed moeten houden bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Bollenerfgoed

Advisering

Gemeenten  staan steeds vaker toe dat bollenschuren een andere bestemming krijgen. Herbestemmen en renoveren moet echter wel met beleid gebeuren, anders staan er straks alleen nog onherkenbaar veranderde bollenschuren in de Bollenstreek. Daarom adviseert de Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG eigenaren van bollenschuren, overheden en projectontwikkelaars over de beste methoden voor behoud, herbestemming, restauratie en renovatie.

Voorbeelden van goed (her)gebruik van bollenerfgoed vindt u ook bij de winnaars van de Zwarte Tulp Prijs, die wij jaarlijks uitreiken voor bollenschuren die een voorbeeld zijn van behoud voor de toekomst. Soms wordt de bollenschuur nog steeds gebruikt voor het bloembollenbedrijf, maar vaker komt het voor dat een bollenschuur een nieuwe functie heeft gekregen. 

Bollenerfgoed

Publicaties over herbestemming

In ons boek Nieuw leven voor oude bollenschuren (2006) staan tientallen voorbeelden van bollenschuren die een nieuwe functie hebben gekregen. Het boek bevat ook creatieve en praktische tips en trucs voor onderhoud, restauratie en herbestemming, die recht doen aan de bollenschuren en hun omgeving. Het is bedoeld als inspiratiebron voor eigenaren van bollenschuren, architecten, aannemers, overheden en alle anderen met interesse voor het erfgoed van de bloembollencultuur. 

In het boekje Bollenerfgoed, een beeld voor de toekomst. Een handreiking voor herbestemming van bollenerfgoed (2014) kunt u allerlei tips vinden voor het instandhouden en herbestemmen van bollenschuren.

U kunt deze boeken vinden bij onze Publicaties.

Bollenerfgoed