Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Bollenerfgoed als cultuurhistorisch erfgoed

Bollenschuren zijn beeldbepalende elementen in het landschap van de Duin- en Bollenstreek. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met het zanderijenlandschap, met de bollenvelden, de kaarsrechte zandsloten en hagen. Bollenschuren vormen de erfenis van het rijke verleden van de bloembollenteelt, dat we samenvatten onder de naam Bollenerfgoed.

Tot in het midden van de negentiende eeuw was het telen van bloembollen een bijverdienste van boeren en tuinders. Zij legden de bloembollen te drogen op de zolder van het woonhuis. De groeiende export van bloembollen leidde in de tweede helft van de negentiende eeuw tot een toename van bloembollenkwekers en -handelaren.

Droog- en opslagruimte

Zij lieten speciale bollenschuren bouwen, waarin de bloembollen gedroogd en bewaard worden, totdat ze verwerkt kunnen worden voor de handel en export.
Na 1900 nam de vraag naar bollen en dus naar opslagruimte almaar verder toe. Daarom werden steeds grotere en steeds hogere bollenschuren gebouwd. Er kwamen aparte werkruimtes om de bollen te pellen, te sorteren en te verpakken. Daarnaast waren er kantoren voor de directie en de administratie.
 

Bollenerfgoed
Bollenerfgoed

Architectuur van bollenschuren

De ontwikkelingen in de techniek en logistiek binnen het bollenvak zijn bepalend geweest voor de architectuur van de bollenschuren en andere bedrijfsgebouwen. Dat maakt ze een bijzondere categorie van cultuurhistorisch erfgoed. Aan de buitenkant van de schuren kun je namelijk aflezen hoe binnen in de schuur gewerkt werd. Het grote aantal bollenschuren dat in de Duin- en Bollenstreek gebouwd is laat zien hoe groot de betekenis van de bloembollenteelt en -export voor de Duin- en Bollenstreek is geweest en nog steeds is.
 

Cultuurhistorisch onderzoek

De bouw- en gebruiksgeschiedenis van bollenschuren staat uitgebreid beschreven in ons rapport Cultuurhistorisch onderzoek bollenschuren.