Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Restauratieprijs voor bollenschuur Sassenheim

18-09-2023
Restauratieprijs voor bollenschuur Sassenheim
De oude bollenschuur aan Bijdorpstraat 41 heeft van Stichting Oud Sassenheim de Restauratieprijs 2023 gekregen. Het pand is in 2022 door de toenmalige eigenaars, de gebroeders S. en K. Gouverneur, grondig gerestaureerd en herbestemd tot twee appartementen.
Het pand uit 1930 is destijds gebouwd achter het bijbehorende woonhuis aan de Floris Schoutenstraat 42 en vormde hiermee een geheel. De oorspronkelijke eigenaar is de narcissenkweker Teun Vos. Ontwerper van het pand is de heer A. van Nieuwkoop uit Sassenheim. Teun Vos verkocht het pand aan Jos van der Zijden, die het op zijn beurt in 2021 verkocht aan de gebroeders Gouverneur.
De bollenschuur was in 2021 nog in vrijwel originele staat, met veel authentieke details, zowel aan de buitenkant als van binnen. Het exterieur is zo goed mogelijk behouden. De gevelindeling van het gebouw is in de loop der tijd iets gewijzigd, maar dit heeft geen afbreuk gedaan aan het authentieke en herkenbare karakter van de bollenschuur.
De SOS waardeert het dat het pand behoed is voor de sloop en toegevoegd kan worden aan het toch al schaarse bestand van gerestaureerde oude bollenschuren. De streekcultuur is er zeer mee gediend. Met het toekennen van de Restauratieprijs laat de SOS haar waardering blijken voor het renoveren en in stand houden van markante gebouwen. De Restauratieprijs 2023, die op 13 oktober wordt uitgereikt, bestaat uit een oorkonde en een SOS-muurschildje.